ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน มิถุนายน 2562

นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบกลางเดือน มิถุนายน ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จากเงินกู้วันที่ 14 มิถุนายน 2562