ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบสิ้นเดือน พฤษภาคม

ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบสิ้นเดือน พฤษภาคม

พฤษภาคม 21, 2019 Off By ktscc

นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบสิ้นเดือน พฤษภาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จากเงินกู้วันที่ 30 พฤษภาคม 2562