ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน

ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน

พฤษภาคม 11, 2019 Off By ktscc

คณะกรรมการเงินกู้และคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน
ที่ สมาชิกยื่นมาภายในวันที่ 4 พฤษภมคม และพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 15 พฤษภมคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด วันที่ 11 พฤษภมคม 2562