บรรยายการประชุมบุคลากรของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

บรรยายการประชุมบุคลากรของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

มกราคม 5, 2019 Off By ktscc

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ให้แก่สมาชิก ในการประชุมบุคลากรของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วันที่ 5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่สาย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ