วันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะที่ปรึกษา ผู้แทนสมาชิก สมาชิก และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด