วันหยุดพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวัน วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี