ปรึกษาปัญหาเรื่องตาต้อกระจก ต้อหิน

📣📣ประชาสัมพันธ์..📣📣

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี และ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการ

บริการสมาชิกที่ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องตาต้อกระจก ต้อหิน โดยให้บริการเวลาดังนี้
1. โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการบริการตรวจ ทุกวัน “พุธแรก ของเดือน” เวลา 09.00 – 13.00 น.
2. โรงพยบาลศุภมิตร สุพรรณบุรีบริการตรวจ ทุกวัน “เสาร์สุดท้ายของเดือน” เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี