รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส

📣📣 ขอเรียนเชิญสมาชิก ข้าราชการบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566ลงทะเบียน ในระบบ เพื่อสำรองที่นั่ง/อาหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มี.ค.2566

แตะลิงค์ ได้ที่… ➡️➡️ psn.ktscc.org 🔔