ขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 06.00-11.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
– รายละเอียดงานการประชุม

You may also like...