สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์( กลุ่มเครือข่ายพ่อขุนด่านฯ อ.ด่านมะขามเตี้ย)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพ่อขุนด่านฯ อ.ด่านมะขามเตี้ย ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564