ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายอุดม เหลือสด ที่ปรึกษา นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษา นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการ นายยงยุทธ สงพะโยม กรรมการและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2564 ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น