ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กุมภาพันธ์

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น