ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ประกาศผลการสอบคัดลือกจ้าหน้ที่สมาคมฌาปนกิจสงคราะห์สมาชิกลหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด (สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด)ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ในวลาทำการ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกหรือดัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดลือกใหม่แล้ว การขึ้นบัญชีรายชื่อครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น