โครงการพักชำระหนี้ โควิด-19

เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2564

covid19.ktscc.org

1.สมัครเข้าร่วมโครงการ ยืนยันด้วนเลขประจำตัวประชาชน
2.โหลดเอกสารให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์
3.ส่งเอกสารเรียบร้อย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564