ลงนามสัญญา ปลุกสร้างสำนักงาน 480 วัน

วันนี้ วันที่ 8 ตค.2563 สหกรณ์ ฯ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานฯ กับ ผอ.เจนวิทย์ จงใจ รองประธานฯ ทำหน้าที่ลงนามสัญญา จ้างบริษัท พี. เอส.เค. ที่ดินและก่อสร้าง จำกัด แทนสหกรณ์ฯในราคา 80,600,000 บาท ระยะเวลา ปลูกสร้าง 480 วัน