ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน มิถุนายน

นายประเสริฐ ด้วงสงค์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน มิถุนายน ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 26 มิถุนายน 2563