ประกาศเลื่อนกิจกรรมเดือน มีนาคม 2563

ประกาศเลื่อนกิจกรรมเดือน มีนาคม 2563

มีนาคม 3, 2020 0 By ktscc

กิจกรรม เดือน มีค.
ตามที่สหกรณ์ ได้แจ้งกำหนดวันจัดกิจกรรมของเดือน มีนาคม นั้น

  1. การอบรมวิทยฐานะ ใน เดือน มีค. นั้น ขอเลื่อนออกไปก่อน
    **อนึ่งทั้งนี้ เบื้องต้น ได้วางตารางไว้ว่าจะจัดให้ ประมาณ ต้นเดือน พค. เพื่อให้บางท่านจะได้ทันในการส่งผลงาน
  2. การประชุมใหญ่วิสามัญ 20 มีค. นั้น ขอเลื่อนออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป จนกว่าสถานะการณ์เชื้อโรคระบาดจะคลี่คลาย แจ้งมาเพื่อทราบเบื้องต้น และจะออกประกาศให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน
    คณะกรรมการตระหนักดี ถึงข้อเสนอแนวคิดต่างๆ ของสมาชิกและขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้