ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562