สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

1,180 thoughts on “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

 1. หากย้ายโรงเรียนไปต่างจังหวัด(จังหวัดอื่น)
  และยังอยู่ในระหว่างการหาคนค้ำประกันเพื่อจะได้โอนย้ายสหกรณ์
  ในแต่ละเดือน จะนำส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์กาญจนบุรี
  ต้องทำเรื่องแจ้งเป็นหนังสือก่อนหรือไม่
  หรือสามารถโทรถามยอดแล้วโอนตามยอดที่ต้องชำระได้เลยครับ

  1. ทำเรื่องโอนย้าย ก่อน จากนั้น ระหว่างรอ ติกต่อทางการเงิน เพื่อขอยอดชำระ แต่ละเดือน ครับ

  1. รอโอนย้าย ทำธุรกรรมการกู้ไม่ได้แล้ว เนื่องจากไม่สามารถเรียบเก็บเงิน

  1. หนังสือค้ำประกัน หนังสือหักเงิน ณ ที่จ่าย
   สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ่้าน ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส สำเนาใบสำคัญสมรส

 2. ถ้าต้องการกู้สามัญเพิ่ม ต้องส่งไปกี่งวดคะ ถึงจะมีสิทธิ์กู้ได้

 3. จะรบกวนสอบถามว่าจะเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อต้องทำอย่างไรบ้างคะ

Comments are closed.