สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

1,180 thoughts on “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

  1. อยากทราบว่ายื่นกู้เป็นผู้กู้รายเก่าจะต้องมีเงินเดือนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์

  2. ทำไมกู้เงินต้องให้มีเรทเงินเดือนเหลือ ถึง20-30%ไม่ให้เขาเต็มวงเงินที่เขากู้สุดท้ายเขาก็ต้องหันไปกู้นอกระบบเพิ่มอีก ยิ่งซ้ำร้ายหนักไปกว่าเก่าอีก อนาจจริงๆ

    1. กฎกระทรวงศึกษา กำหนดให้ ข่าราชการครู ต้องมีเงินเหลือไม่น้อย กว่า ร้อยละ 30 ของเงินเดือนครับ

  3. กู้ดำรงชีพไปแล้ว ต้องส่งกี่งวดคะ ถึงจะกู้ทบดำรงชีพเดิมได้คะ

  4. สมัครสมาชิกใหม่แล้ว ยังไม่ทราบเลขสมาชิก จะขอทราบได้อย่างไรคะ นอกเหนือจากการเดินทางไปที่สหกรณ์อ่ะค่ะ

Comments are closed.