สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

1,162 Comments

 • Avatar pong พูดว่า:

  อยากให้การกู้ ฉฉ. ให้สมาชิกได้เลือกวงเงินเองได้ และมีเงินหักให้สหกรณ์ได้ก็น่าจะพอแล้ว เมื่อก่อนยังทำได้ทำไมเดี๋ยวนี้ระเบียบอะไรกันมากมาย ครูเข้าไปกู้ชักเหมือนขอทานเข้าไปทุกที ปรับระเบียบซะเถอะ ผมไม่เห็นว่าระเบียบจะให้ความสะดวกต่อเพื่อนสมาชิกเท่าไรเลย ควรออกมาให้เป็นคุณแก่สมาชิกจะดีกว่าเป็นโทษนะ และอีกอย่างการกำหนดงวดการผ่อนชำระ ควรให้สมาชิกเลือกได้เองไม่ใช่ท่านล็อคเขาไว้ อะไรที่น่าเป็นไปได้ เขาก็มีสิทธิ์เลือกได้เพราะเราเป็นสมาชิก เช่น เขากู้ 600,000 เขาอยากผ่อน 240 งวดก็น่าจะให้เขาไป ต้องเอายอดเงินมาเป็นตัวบังคับสมาชิกทำไม ควรปลดล็อคได้แล้ว สถาบันการเงินเขายังให้เลือกจ่ายได้องค์กรของเราก็น่าจะทำได้ เป็นมิตรกับสมาชิกกับจะให้มองเจ้าหน้าที่ กรรมการ เห็นกันเป็นศัตรูกันทางความคิดทำไม ขอให้ทางเลือกแก่สมาชิกให้มากกว่านี้ ขอแค่นี้คงไม่เกินใจ คณะกรรมการหรอกครับผม

 • Avatar 49.48.209.226 พูดว่า:

  เห็นด้วยกับข้อความเพราะเจ้าที่ก็รับเงินเดือนจา
  กสมาชิก

 • เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณสุจิตรา อาทิตย์ทอง ที่เจ้าหน้าที่และกรรมการสหกรณ์ให้ความสำคัญกับ สกสค.และธนาคารออมสิน โดยการกระทำได้สร้างความเดือดร้อนกับสมาชิกมาก เขาต้องไปหากู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแพง ทั้งที่เข้ามีสิทธิที่จะกู้ได้ เมื่อสมาชิกส่งหัก ณ ที่จ่ายแล้วก็สมควรผ่านเงินกู้ให้เขาเหล่านั้นได้ ไม่ใช้ไปอิงเงินมีจ่ายหรือไม่เพราะเขาสามารถส่งหักไม่ให้เกิดหนี้เสียกับสหกรณ์ ไม่รู้ว่าพวกคุณจะได้คิดหรือไม่ ถ้าคุณ และคุณ ทั้งเจ้าหน้าทีและกรรมการบางคนถ้าไม่มีผลประโยชน์ หรือเห็นกับพวกพ้องก็คงไม่เป็นเช่นนี้ สกสค.นั้นนะทั้งผอ.สกสค.และเลขาฯหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลกับผู้กู้ทั้งเอาเปรียบและก็เอาเงินที่ได้จากคนกู้ไปใช้ไปเที่ยว ให้ทุนไปเรียน ไปเที่ยวแต่ละครั้งก็ไม่เคยใช้เงิน แล้วอย่างนี้สหกรณ์ยังโอบอุ้มอีกเหรืออย่างไร มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางคนมีเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกกู้สหกรณ์หรือสหกรณ์ผ่านให้จะต้องไปรายงานให้ สกสค.ทราบโดยตลอดเพราะมันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน สหกรณ์ควรคิดใหม่ทำใหม่เพราะกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละอย้่างก็เพื่อผลปประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการสหกรณ์บางคนทั้งนั้น และหัวหน้าธุรการสหกรณ์รู้สึกว่าจะขยันรายงานความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ให้ สกสค.และนายดิเรก ตั้งสายัณห์ ทราบทุกระยะเลยนะ สำหรับผู้จัดการก็ความคิดไม่คงที แล้วแต่ใครพูดเชื่อกับกรรมการทุกอย่าง เอาข้อกำหนดตามความคิดเห็นของตนเอง การอรุ่มอร่วยแทบจะหาไม่เจอ ยิ่งหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อด้วยแล้วพูดแบบอำนาจบาดใหญ่เสียเหลือเกิน ทั้งที่เงินทุกบาทที่คุณได้ก็มาจากสมาชิกทั้งนั้น สหกรณ์ยุคนี้เข้าขั้นกุลียุคเสียแล้ว ไม่อยากให้ทำ หรืออยากได้อะไรก็ร็อบบี้กันหาเสียงส่วนมาก พวกคุณมีเงิน มีคนให้ผลผระโยชน์เลยไม่นึกถึงความเดือดร้อนของคนอื่นเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกคุณก็เข้าข่ายเลวจริง ๆ คุณควรกลับมาดูแลสมาชิกของพวกคุณได้แล้วรู้จักสำนึกบุญคุณเสียบ้างถ้าไม่มีสมาชิกพวกคุณจะอยู่กันได้ไหม เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้รับหัดตอบแทนคุณแก่สมาชิกบ้าง หวังว่าความรู้จักผิดชอบชั่วดีคงอยู่ในจิตสำนึกของพวกคุณที่เป้นเจ้าหน้าที่และกรรมการบางนะเ

 • อยากทราบหลักเกณฑ์การดำเนินการของสหกรณ์อย่างมาก สงสัยหลักเกณฑ์ทุกอย่างเช่น
  1. เมื่อสมาชิกหักเงินกู้สหกรณ์รายเดือน ในบัญชีหัก ณ ที่จ่าย แต่มี กู้ ชพค.ข้างนอก จะกู้ สามัญเพื่อสภาพคล่อง ATM (เงินเหลือพอตามเกณฑ์ 12 %) กลับไม่ให้กู้ ทั้งที่สหกรณ์ได้รับเงินทุกเดือน หน้าที่ของสหกรณ์มีหน้าที่โอบอุ้มธนาคาออมสินด้วยหรืออย่างไร หรือเป็นเพราะมี ผอ.สกสค.นายนิวัฒน์ วีระสุนทร เป็นที่ปรึกษา หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการบางคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับออมสิน สหกรณ์มีหน้าที่ ช่วยเหลือ บรรทุกข์ทุกข์ความเดือดร้อนของสมาชิก เงินเดือน/เบี้ยประชุม/และทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ มากจากเงินของสมาชิกทั้งนั้น และพวกคุณก็ไม่มีสิทธิไปล่วงลึกเงินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการยังโอบอุ้มสถาบันอื่นอีก และไม่ดูแลสมาชิกของคุณก็คงต้องใช้สื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้วิธีการดำเนินการของคุณเป็นแน่
  2. การกู้ทุกรายการถ้าสมาชิกจ่ายสหกรณ์โดยไม่หักบัญชีจะไม่ให้กู้ แต่สหกรณ์ก็ให้กู้โดยหลักเกณฑ์แต่ละครังขึ้นอยู่กับคนของใครพวกของใครอย่างนั้นใช้หรือไม่
  3. ถ้าสมาชิกเขาให้คุณหักตามหัก ณ ที่จ่ายแล้ว สหกรณ์ก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นของสมาชิก นอกจากคุณจะได้รับผลประโยขน์กัน
  4.กรุณาช่วยบอก ผศ.เชาวลิต สันถวะโกมล ด้วยว่าเขาเลือกคุณมาให้ช่วยเหลือสมาชิก ไม่ใช่ทำให้สมาชิกเดือดร้อนและลำบาก เพราะบางคนเขาใช้ระบบหมุนเนื่องจากทำธุรกิจ แต่เขาก็มีเงินให้สหกรณ์หัก อย่าเอาการเป็นอาจารย์มาทำให้สถาบันการเงินที่คุณหาผลประโยชน์ยุ่งไปกว่านี้เลย
  5.อยากทราบว่ามีการยกเว้นหรือไม่ถ้าเป็นพวกกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถึงเงินเดือนไม่ถึง เงินไม่เหลือพอให้หักก็สามารถก็ได้เพราะเป็นข้อยกเว้นหรืออย่างไร
  6.ขอให้พวกคุณทบทวนการกระทำและวิธีการปฎิบัติของพวกคุณ ว่าเป็นธรรมและถูกต้องทุกเรื่องหรือไม่
  7.หัวหน้าหน่วยสินเชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการใหญ่เสียเหลือเกินเวลาพูดจากับสมาชิกเหมือนไปขอทาน ทั้งที่พวกคุณเงินเดือนจากสมาชิกอยู่ใต้ของสมาชิก หัดทำตัวเสียใหม่ด้วย
  8.มีเจ้าหน้าที่บางคนที่เป็นหม้ายและอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ชพค.จะคอยรายงานความเคลื่อนไหวทุกอย่าง
  9. เวลายื่นกู้อะไรไปก็บอกว่าเป็นไปตามเกณฑ์ เกณฑ์ทุกอย่างอยู่ที่พวกคุณกำหนดคิดเองตามความเห็นของพวกคุณ สหกรณ์น่าจะล่มสลายได้แล้วเพราะมีคณะกรรมการบางคนที่มีความคิดเป้นทุนนิยม คุณเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์กันชัด ๆ ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เลย

 • Avatar นิรนาม พูดว่า:

  เลว

 • 1 2 3 111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น