ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  มีนาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีนาคม 2562

มีนาคม 25, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนส่วนงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วยเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2562