ประกาศกำหนดการณ์ รายชื่อผู้เข้าอบรมการทำเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ประกาศกำหนดการณ์ รายชื่อผู้เข้าอบรมการทำเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

กุมภาพันธ์ 5, 2019 4 By ktscc

เอกสารประกอบการอบรม สมาชิกจะต้องดำเนินการDownload ในระบบ aid.ktscc.org

*หลักสูตรผู้อำนวยการ เลื่อนการอบรมไปก่อนเนื่องจากรอ การสอบผู้อำนวยการรอบใหม่*

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ พิเศษ

วิทยฐานะ ครูเชียวชาญ