บรรยายกลุ่มกลุ่มโรงเรียนท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อำเภอทองผาภูมิ

บรรยายกลุ่มกลุ่มโรงเรียนท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อำเภอทองผาภูมิ

มกราคม 21, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกกลุ่มโรงเรียนท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด โดยมี นางพัชรา ดีหล้า กรรมการประจำหน่วยอำเภอทองผาภูมิ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ เทศบาลอำเภอทองผาภูมิ