โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ชำระหนี้ “กยศ.”

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ชำระหนี้ “กยศ.”

มกราคม 19, 2019 Off By ktscc

สมาชิกที่มีความประสงค์ต้อการชำระหนี้ กยศ. สามารถเข้ามาปรึกษาเรา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

—>ลงทะเบียนเข้าโครงการ<—

http://debt.ktscc.org/

เพียงแนบ

  • เอกสารแสดงยอดหนี้คงเหลือของ กยศ.
  • แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ชำระหนี้ กยศ.