บรรยายสมาชิกศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริกา…

เพิ่มเติม

ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค บริโภค ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค บริโภค ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ตามที่สหกรณ…

เพิ่มเติม