บรรยายสมาชิกกลุ่มบ่อพลอย หน่วยอำเภอบ่อพลอย

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริกา…

เพิ่มเติม

บรรยายแก่สมาชิกบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการหน่วย อ.เมือง บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริ…

เพิ่มเติม