ประชุมหารือ การก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจ  กลุ่ม 2

ประชุมหารือ การก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจ กลุ่ม 2

สิงหาคม 8, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ปละเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือ การก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจ กลุ่ม 2 ในการเตรียมการประชุมใหญ่ กำหนด ระเบียบฯ แนวปฎิบัติ