การสัมมนาผู้ประสานการหักเงินร่วมกับสหกรณ์ฯ

การสัมมนาผู้ประสานการหักเงินร่วมกับสหกรณ์ฯ

ตุลาคม 30, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินงาน กล่าวเปิดการสัมมนาผู้ประสานการหักเงินร่วมกับสหกรณ์ฯ โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ผู้แทนประจำหน่วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ ผอ.สพป.กจ เขต4 เจ้าหน้าที่การเงิน เขต และหน่วยกรมกองอื่น เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561 ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท