ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน

ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน

ตุลาคม 10, 2018 Off By ktscc

นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้
และคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน
ที่ สมาชิกยื่นมาภายในวันที่ 5 ตุลาคม และพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 16 ตุลาคม