โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน(สมาชิกสหกรณ์)

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน(สมาชิกสหกรณ์)

พฤษภาคม 22, 2018 2 By ktscc

อยากเปลี่ยนแผลงชีวิตให้ดีกว่าเดิม
สหกรณ์ช่วยคุณได้
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
2 กิจกรรมนำเสนอ
– เพื่อนที่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น
– เพื่อนที่ต้องการมีและเลื่อนวิทยฐานะ

Download — >แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น  <—-Download