บรรยายพิเศษประชุมบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ

บรรยายพิเศษประชุมบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ

กุมภาพันธ์ 14, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ การเปิดบริการด้านการออมที่มีความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเป็นค่ารับรอง 14,800 บาท และทุนสาธารณประโยชน์ 7,700 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท ให้กับสมาชิก ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหนองกะหนาก อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี