ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

มกราคม 5, 2018 Off By ktscc

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระรสชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี