รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์

รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมษายน 22, 2016 Off By ktscc

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กาญจนบุรี จำกัด จัดงาน “รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์ ปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ เรื่อง 55 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จะก้าวต่อไปอย่างไร โดยมีสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเว

อร์แควกาญจนบุรี