แสดงความยินดี การรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

มกราคม 18, 2015 0 By ktscc

S__532491
แสดงความยินดี ท่านเสนอ ชูจันทร์ รับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายอันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ