สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

944 Thoughts to “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”

 1. ดอกรัก

  อยากทราบว่า เงินเดือนประมาณ 3,1440แต่มีเงินเดือนเหลืออยู่ประมาณ 1,500 บาท สมามารถกู้ฉุกเฉินได้ไหมค่ะ

  1. จากข้อมูล เงินเดือน อ. เหลือไม่ถึง 10 % ไม่สามารถ ฉฉ ได้ครับ

 2. man

  สมาชิสมทบเปิดรับบุคคลทั่วไปไหม

  1. เปิดรับครับ ก่อน 31 ตุลามคมนี้ครับ

 3. นิรนาม

  อยากทาาบว่าเราจะกู้ฉุกเฉินไแเราต้องเหลือเงินเดือนเท่าไหร่ค่รับ

  1. รวมทุกรายการหักแล้วเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินเดือน ครับ

 4. นิรนาม

  ดอกเบี้ยเท่าไรคะ

  1. ร้อยละ 6 ต่อปี ครับ

 5. นิรนาม

  อยากทราบหลักเกณฑ์ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ปันผลดำรงชีพ

  1. เงื่อนไขการให้กู้

   ระยะเวลาการให้กู้
   ระหว่าง วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
   วงเงินกู้
   กู้ได้ 80 % ของเงินปันผลและเฉลี่ย คืนปีที่ผ่านมา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
   การผ่อนชำระ
   หักชำระครั้งเดียว ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จากเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่จะได้รับ
   หลักประกัน
   ใช้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับในปีนี้ ค้ำประกัน
   การอนุมัติเงินกู้
   – ยื่นคำขอกู้และรับเงินได้ที่สหกรณ์
   – ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชี
   – สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM เท่านั้น
   ** การใช้สิทธิ์
   – ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่ถูกอายัด
   – ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้

   1. พัช

    ตกลงสามารถรับเงินได้ที่สหกรณ์เลยหรือสหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM อ่านแล้วงงค่ะ

    1. เงินเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ท่านั้นครับ

     1. พัช

      สลิปเงินเดือนต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินรับรองหรือเปล่วคะ

Leave a Comment