สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

956 Thoughts to “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”

 1. กนกวรรณ

  เป็นพนักงานราชการ
  ถ้าสมัครเป็นสมาชิกสบทบ ส่งค่าหุ้นครั้งเดียว 100,000 บาท และสามารถฝากรายเดือนในอัตราเดือนละ1,000 บาทได้อีกไหมคะ

  1. การฝากเงิน สมาชิกสามารถมาฝากได้ทุกวัน จะเข้ามาฝากด้วยตนเองหรือ โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยก็ได้ครับ หลังจากโอนแล้วแจ้งพร้อมแนบเอกสาร ทางไลน์ @coop.ktscc ได้เลยครับ

 2. รินรดา

  เราสามารถคำ้ประกันให้บุคคลอื่นได้ทั้งหมดกี่คนค่ะ

  1. สมาชิกสามารถค้ำประกันได้สูงสุดไม่เกิน 8 สัญญา
   สมาชิก ค้ำประกันให้สมาชิก 1 คน ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
   สมาชิกค้ำประกันให้ สามีและภรรยา ได้คนใดคนหนึ่ง ไม่เกิน 2 สัญญา ค้ำประกันให้ทั้ง สามีและภรรยา พร้อมกัน มิได้

 3. นิรนาม

  สอบถามว่าเราสามารถค้ำประกันให้ได้กี่คนค่ะ

  1. สมาชิกสามารถค้ำประกันได้สูงสุดไม่เกิน 8 สัญญา
   สมาชิก ค้ำประกันให้สมาชิก 1 คน ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
   สมาชิกค้ำประกันให้ สามีและภรรยา ได้คนใดคนหนึ่ง ไม่เกิน 2 สัญญา ค้ำประกันให้ทั้ง สามีและภรรยา พร้อมกัน มิได้

 4. จุฑา

  แล้วถ้ากู้ชพค.มาตัดสหกรณ์ได้มั่ยค่ะ

  1. สามารถทำได้ครับ แต่ไม่แนะนำ เพราะดอกเบี้ยทางสหกรณ์ถูกกว่าได้เฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชี

 5. พิชัย

  กาคิดดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันไหมครับ (ATM) ถ้าผมนำเงินไปตัด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ดอกเบี่้ยจะ
  คิดแค่วันที่ 15 ,มีนาคม 2561 หรือคิด ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ครับ

  1. สัญญา ATM เมื่อดอกเบี้ยจะคำนวณไว่เมื่อต้นเดือนเพื่อทำรายการหัก ส่ง ต้นสังกัดสมาชิก เมือ่สมาชิก กดรับเงินระหว่างเดือน เงินดอกเบี้ยจะคิดเป็นรายวันไปจนถึงสิ้นเดือนและเรียกเก็บในเดือนถัดไป
   กรณีที่ สมาชิกมาชำระหนี้ระหว่างเดือน ดอกเบี้ยที่คิดคำนวณไว่แต่ต้นเดือนจะไม่ได้คืน ยกเว้นสัญญาสามัญจะได้รับดอกเบี้ยคืนกรณีชำระงเินกู้ระหว่างเดือน
   — การตัดชำระเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกไม่เสียสิทธิทางการเงิน สมาชิกควรมาตัดชำระในวันทำการสุดท้ายของเดือน มาด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ามาและส่งหลักฐานมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดยอกชำระให้ครับ——

Leave a Comment