สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

903 Thoughts to “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”

 1. นิรนาม

  อยากทราบหลักเกณฑ์ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ปันผลดำรงชีพ

  1. เงื่อนไขการให้กู้

   ระยะเวลาการให้กู้
   ระหว่าง วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
   วงเงินกู้
   กู้ได้ 80 % ของเงินปันผลและเฉลี่ย คืนปีที่ผ่านมา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
   การผ่อนชำระ
   หักชำระครั้งเดียว ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จากเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่จะได้รับ
   หลักประกัน
   ใช้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับในปีนี้ ค้ำประกัน
   การอนุมัติเงินกู้
   – ยื่นคำขอกู้และรับเงินได้ที่สหกรณ์
   – ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชี
   – สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM เท่านั้น
   ** การใช้สิทธิ์
   – ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่ถูกอายัด
   – ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้

Leave a Comment