สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

logoเชิญแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เพิ่มช่องทางสอบถาม อีก 2 ช่องทาง คือ
Add Friend Officail Line : @coop.ktscc

logo facebookfacebook.com/kanchanburi.teachers/


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ผ่านมือถือระบบ Android

คำชี้แจงการบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสมาชิก

821 Thoughts to “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”

 1. สมาชิก

  หากต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรคะ???

  1. เข้ามาตรวจสอบหุ้นหนี้ และเขียนใบลาออกได้ที่สหกรณ์ฯครับ

 2. นิรนาม

  การสมัครสมาชิกสมทบมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

  1. เป็นบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

 3. นิรนาม

  รอบกู้ 15 ธ.ค.60 ยื่นกู้ATM..ได้ไหม

  1. ส่งก่อนวันที่ 15 ได้ครับ

 4. นิรนาม

  รอบวันที่ 15 ธ.ค. 60 เปิดยื่นกู้ ATM.ไหม

  1. ส่งก่อนวันที่ 15 ได้ครับ

 5. นิรนาม

  ถ้ากู้ ATM 100000 บาท จะหักเดือนละเท่าไร

  1. เดือนละ ประมาณ 1000 เป็นเงินต้น ประมาณ 500 ดอกเบี้ย ประมาณ 500 ครับ

Leave a Comment