บรรยายพิเศษ สมาชิกชมรมลูกจ้าง สพม8

บรรยายพิเศษ สมาชิกชมรมลูกจ้าง สพม8

เมษายน 27, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกชมรมลูกจ้าง สพม8 โดยมี นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัดและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี