ประธานกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร นายปราโมทย์ สรวมนาม (ที่ปรึกษาสหกรณ์)

ประธานกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร นายปราโมทย์ สรวมนาม (ที่ปรึกษาสหกรณ์)

เมษายน 17, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร นายปราโมทย์ สรวมนาม (ที่ปรึกษาสหกรณ์)
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 17 เมษายน 2562