มอบ เครื่องมือวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค

มอบ เครื่องมือวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค

มีนาคม 12, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2
นายสายัญห์ สุขสำราญ รองประธานคนที่3
นายอดิศักดิ์ บุญมา เลขานุการ
นายประเสริฐ ด้วยสงค์ กรรมการ
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ
นายยิ่งยศ พละเลิศ ผู้แทน
และนางลาวัลย์ ช่วงชัย
ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ขอมอบ
เครื่องมือวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค จำนวน 60 เครื่อง