ประชุมสัมมนาผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วยเพื่อบริการสมาชิก

ประชุมสัมมนาผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วยเพื่อบริการสมาชิก

มกราคม 26, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการประชุมสัมมนาผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วย เพื่อบริการสมาชิก เรื่องการดำเนินการของสหกรณ์ การให้บริการสมาชิกด้วนระบบสารสนเทศ วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด