ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือนมกราคม62

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือนมกราคม62

มกราคม 24, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนส่วนงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วยเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 24มกราคม 2562