บรรยายสมาชิกกลุ่มโรงเรียนหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ

บรรยายสมาชิกกลุ่มโรงเรียนหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ

มกราคม 9, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกกลุ่มโรงเรียนหนองฝ้าย กลุ่มโรงเรียนหนองโสน กลุ่มโรงเรียนหนองปลิง โดยมี นายไพรัช พวกยะ กรรมการประจำหน่วยอำเภอเลาขวัญ นายวิชา แตงโม  ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย