ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม

มกราคม 8, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 8 มกราคม 2562