โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน “ชำระหนี้ กยศ#1”

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน “ชำระหนี้ กยศ#1”

มกราคม 5, 2019 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการชำระหนี้ กยศ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด