ซื้อหุ้นพิเศษ ก่อน 30 พฤศจิกายน 61 นี้

ซื้อหุ้นพิเศษ ก่อน 30 พฤศจิกายน 61 นี้

พฤศจิกายน 23, 2018 Off By ktscc

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง เปิดซ์้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
โดยสมาชิกสามารถซื้อหุ้นเท่าที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2561 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23- 30 พฤศจิกายน 61 นี้ ในวันและเวลาทำการ