ประชุมพบเพื่อนสมาชิกสมทบ

ประชุมพบเพื่อนสมาชิกสมทบ

พฤศจิกายน 17, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายนโยบายการบริหาร
และผลการประกอบการณ์ของสหกรณ์ ในรอบปี 2561 ให้แก่สมาชิกสมทบ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี