ประชุมพบเพื่อนสมาชิกสมทบ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายนโยบายการบริหาร
และผลการประกอบการณ์ของสหกรณ์ ในรอบปี 2561 ให้แก่สมาชิกสมทบ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี

Related posts