บรรยายสมาชิกศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

บรรยายสมาชิกศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

พฤศจิกายน 12, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกครูกลุ่มโรงเรียนศึกษาพิเศษ โดยมีนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้แทนประจำหน่วยฯ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี