ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค บริโภค ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค บริโภค ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

พฤศจิกายน 10, 2018 0 By ktscc

ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายสินค้าอุปโภค บริโภค ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะจัดประชุมใหญ่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นี้ ที่ ห้างโรบินสันกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าที่ไม่กระทบกับสินค้าของทางห้าง ตามประกาศนี้