ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/ผู้แทน ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/ผู้แทน ประจำเดือนตุลาคม 2561

ตุลาคม 25, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนประจำหน่วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ตัวแทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด